Підписатися на RSS

Кошуков Олександр Вікторович –

завідувач кафедри соціальної безпеки Університету "Україна", к.т.н., доцент

Кошуков Олександр Вікторович народився у 1943 році.

/Files/images/Кошуков.pngУ 1967 р. закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут заспеціальністю«Гідроакустика та ультразвукова техніка», кваліфікація – інженер-електрик (диплом Х № 622631).

Кандидат технічних наук з 1994 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.196.01 Інституту гідромеханіки НАН України за спеціальністю – Гідроакустика (диплом КН № 006029).

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти Ш-ІУ рівня акредитації:

– 01.09.2003 р. – 31.08.2004 р. – доцент кафедри комп’ютерної інженеріїУніверситету "Україна";
– з 01.09.2004 р. – по теперішній час – доцент кафедри соціальної безпеки Університету "Україна".

Веде навчальні курси: Безпека життєдіяльності, Охорона праці, Охорона праці в галузі.

З метою методичного забезпечення навчального процесу опубліковано:

1. Вибір типу та визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння. К.: Університет «Україна». – 16 с.;
2. Перевірочний розрахунок системи опалення виробничого приміщення. К.: Університет «Україна». – 9 с.;
3. Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної дисципліни «Основи охорони праці» з використанням комп’ютерного навчально-контролюючого комплексу «Автоекзаменатор «Охорона праці». – К.: Університет «Україна». – 2006. – 14 с.

Має 34 публікації, з них 31 наукового та 3 навчально-методичного характеру, в т.ч. у фахових виданнях - 11.

Після захисту дисертації опубліковано 13 праць, із них 10 наукового та 3 навчального-методичного характеру, в т.ч. у фахових виданнях - 6.

Основні праці:

1. Практика використання автоматизованих систем у процесі навчання та перевірки знань з курсу «Охорона праці» / Кошуков О.В., Русаловський А.В., Кот Т.М. – Харків: Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2007. – №2/3 (26). – С. 59-61 (фахове видання).
2. Автоматизація навчання і перевірки знань / Кошуков О.В., Русаловський А.В., Кот Т.М. – К.: Вісник Київського Національного авіаційного університету, 2007. – № 3-4. – С.174-177 (фахове видання).
3. Щодо питань використання в навчальному процесі комп’ютерної технології навчання з питань охорони праці» / Кошуков О.В. – Мелітополь: Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету, 2009. – Вип. 13. – С.77-84 (фахове видання).
4. Основи організаційної і функціональної будови комп’ютерного навчально-контролюючого комплексу / Кошуков О.В., Кот Т.М, Русаловський А.В., Мазілін С.Д. – Мелітополь: Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету, 2009. – Вип. 13 – С. 55-67 (фахове видання).
5. Адаптація комп’ютерного навчально-контролюючого комплексу (НКК) до специфіки навчальних груп слухачів / Кошуков О.В., Кот Т.М., Русаловський А.В. – Мелітополь: Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету, 2009. – Вип. 13. – С. 16-117 (фахове видання).

Брав участь у 4 конференціях, у тому числі:

· IV науково-методична конференції«Безпека життя і діяльність людини – освіта, наука, практика», м. Київ, Національний авіаційний університет, 15-16 березня 2005;
· V науково-методична конференція«Безпека життя і діяльність людини – освіта, наука, практика», м. Харків, Національний автомобільно-дорожній університет, 20-21 квітня 2006;
· VI науково-методична конференція«Безпека життя і діяльність людини – освіта, наука, практика», м. Київ, Національний авіаційний університет, 15-16 березня 2007.

За результатами конференцій опубліковано: тез – 2, статей – 2.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг,
стор.
Співавтори
I. До захисту кандидатської дисертації
1 Об искажении диаграммы направленности цилиндрической антенны вследствие взаимодействия ее элементов стаття Межведомственный сборник Мин ВУЗ РСФСР АН СССР. – Владивосток, 1986. – №6. – С. 27-28. (фахове видання) 2/1 Добровольский Ю.Ю.
2 О повышении кавитационного порога в камере обтекателя корабля стаття Вопросы кораблестроения. – Вып.51, 1984. – С. 18-20. (фахове видання) 3/2 Добровольский Ю.Ю.
3 О возбуждении цилиндрической решетки резонаторов акустическими излучателями тези доповіді Тезисы докладов IV Всесоюзного симпозиума по физике акусто-гидродинамических явлений и оптоакустике. – Ашхабад, 1985. – С. 77-79. 3/2 Добровольский Ю.Ю.
4 Влияние акустическо-го взаимодействия на КПД преобразователя при его установке в круговую цилиндри-ческую решетку Тези доповіді Тезисы докладов IV Дальневосточной акустической конференции «Акустические методы и средства исследования океана». – Владивосток, 1986. – С. 81-83. 3/2 Добровольский Ю.Ю.
5 О коэффициенте концентрации акусти-ческих круговых цилиндрических антенных решеток стаття Акустический журнал. – Вып. 1. – Том xxxiv, 1988. – С. 18-20. (фахове видання) 3/2 Добровольский Ю.Ю.
6 О фазовом центре поршневого элемента акустической цилиндрической антенной решетки Тези доповіді Тезисы докладов II Всесоюзной конференции «Техника и методика зондирования океана». – Наманган, 1987. – С. 62-63. 2/1 Добровольский Ю.Ю.
7 Волоконно-оптический датчик кавитации Тези доповіді Тезисы докладов X научно-технической конференции молодых ученых. – Л., 1987. С. 31-32. 2/1 Линчевский И.В.
8 О работе акустической антенны при наличии границы раздела сред стаття Межвузовский сборник «Антенны и преобразователи». – Владивосток, 1988. – C. 37-39. (фахове видання) 3/2 Карновский А.М., Скокин И.С.
9 Зависимость параметров цилиндрических антенн на частоте резонанса от их волновых размеров стаття Вопросы кораблестроения, 1988. – C. 28-30. (фахове видання) 3 -
10 Способ обнаружения кавитации авторское свидетельство №804873, 1978 - Стояновский И.Г.
11 Устройство обнаружения кавитации авторское свидетельство №765726, 1978 - Стояновский И.Г.
12 Устройство для определения кавитационной прочности жидкости авторское свидетельство №834496, 1979 - Разумова А.Н.
13 Устройство защиты акустических излучателей от кавитационного разрушения авторское свидетельство №151042, 1979 - Разумова А.Н., Стояновский И.Г.
14 Секретно авторское свидетельство №201869, 1980 - Алексеев Б.Н., Базовой А.Ф.
15 Устройство обнаружения кавитации авторское свидетельство №193699, 1982 - Лазебный В.С., Разумова А.Н., Силецкий С.М.
16 Способ неразрушающего контроля излучающего преобразователя антенны авторское свидетельство №208646, 1982 - Добровольский Ю.Ю., Силецкий С.М.
17 Устройство контроля преобразователей авторское свидетельство №190482, 1982 - Добровольский Ю.Ю., ИвахненкоН.Н., Силецкий С.М.
18 Гидроакустическая станция авторское свидетельство №209717, 1983 - Гордиенко Ю.Н., Лазебный В.С., Стояновский И.Г., Тертышный В.И.
19 Секретно авторское свидетельство №279211, 1986 - Климов А.Е., Карновский А.М., Овчаренко В.Т.
20 Способ определения кавитационно-опасных участков на поверхности излучающей акустической антенны авторское свидетельство №156842, 1988 - Добровольский Ю.Ю.
21 Секретно авторское свидетельство №311784, 1989 Гулега Л.Г., Климов А.Е., Лейко А.Г., Овчаренко В.Т.
II. Після захисту кандидатської дисертації
22 Про використання інформаційних технологій у навчальному процесі у вищих навчальних закладах тези доповіді Матеріали III науково-методичної конференції«Безпека життя і діяльність людини - освіта, наука, практи-ка». – Рівне, 2004. – С. 9-10. 2
23

Автоматизована система навчання та контролю знань студентів із охорони праці

тези доповіді Матеріали IV науково-методичної конференції«Безпека життя і діяльність людини - освіта, наука, практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2005. – С. 98-101. 4/2 Русаловський А.В., Кот Т.М., Петренко Т.В.
24

Комп’ютерна програма «Автоекзаменатор «Охорона праці» в модульно-рейтинговій системі навчання

стаття Матеріали V науково-методичної конференції«Безпека життя і діяльність людини - освіта, наука, практика». – Х.: Національний автомобільно-дорожний унверситет, 2006. – С. 77-81. 5/3 Русаловський А.В., Кот Т.М.
25 Практика використання автоматизованих систем у процесі навчання та перевірки знань з курсу «Охорона праці» стаття Х.: Восточно-европейский журнал передовых технологий», №2/3 (26), 2007. С. 59-61. (фахове видання) 3/2 Русаловський А.В., Кот Т.М.
26 Щодо питань автоматизації навчання і перевірки знань стаття Вісник Київського Національного авіаційного університету». – № 2, 2007. –С. 43-45. (фахове видання) 3/2 Русаловський А.В., Кот Т.М.
27 Використання комп’ютерних технологій у процесі навчання та перевірки знань за курсом «Охорона праці» стаття Матеріали VI науково-методичної конференції«Безпека життя і діяльність людини - освіта, наука, практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2007. – С. 83-84. 2/1 Русаловский А.В., Кот Т.М.
28 Щодо питань використання в навчальному процесі комп’ютерної технології навчання з питань охорони праці стаття Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь. – Вип.13, 2009. – С.77-84. (фахове видання) 8 -
29 Основи організаційної і функціональної будови комп’ютерного навчально-контролюючого комплекса стаття Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь. – Вип.13, 2009. – С. 55-67. (фахове видання) 13/5 Кот Т.М Русаловський А.В., Мазілін С.Д.
30 Адаптація комп’ютерного навчально-контролюючого комплексу (НКК) до вимог навчальних планів та програм навчання з питань охорони праці стаття Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь. – Вип.13, 2009. – С. 106-118. (фахове видання) 13/5 Кот Т.М., Рогач Ю.П., Русаловський А.В.
31 Адаптація комп’ютерного навчально-контролюючого комплексу (НКК) до специфіки навчальних груп слухачів стаття Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь. – Вип.13, 2009. – С. 156-165. (фахове видання) 10/4 Кот Т.М., Русаловський А.В.
III. Навчально-методичні праці
32 Завдання та методичні матеріали для самостійної роботи студентів із нормативної дисципліни «Основи охорони праці». Тема: «Вибір типу та визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння» навчально-методичний матеріал К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2006. 16/10 Русаловський А.В., Петренко Т.В.
33 Завдання та методичні матеріали для самостійної роботи студентів із нормативної дисципліни «Основи охорони праці». Тема: „Перевірочний розрахунок системи опалення виробничого приміщення” навчально-методичний матеріал К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2006. 9/5 Русаловський А.В.
34 «Основи охорони праці». «Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної дисципліни «Основи охорони праці» з використанням комп’ютерного навчально-контролюючого комплексу «Автоекзаменатор «Охорона праці» для студентів усіх спеціальностей навчально-методичний матеріал К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2006. 14/12 Русаловський А.В.
Кiлькiсть переглядiв: 146

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.