Підписатися на RSS

Захарченко Андрій Володимирович

/Files/images/Zaharchenko.png Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: доцент кафедри

Загальний стаж роботи – 20 роки, педагогічний стаж – 14 років

Біографія

Народився 1 квітня 1971 року.

Освіта

У 1992 році закінчив Київський державний інститут культури за спеціальністю "Теорія та практика екскурсійної роботи", отримавши кваліфікацію екскурсовода.

У 1996 році закінчив Київський міжнародний університет цивільної авіації за спеціальністю "Експлуатація авіаційної наземної техніки", отримавши кваліфікацію інженера-механіка.

Відомості про захист дисертацій

Готується до захисту дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" на тему "Вплив концентрації хімічно активних речовин на мастильну дію та стан поверхневих шарів трибосполук".

Підвищення кваліфікації

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 2013 рік, м. Київ.

Викладає дисципліни

  1. Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів (30 год.)
  2. Тертя та зношування в машинах (30 год.)
  3. Вантажний та пасажир. рухомий склад автомобілів (60 год.)

Галузь наукових інтересів

  1. Тертя та зношування в машинах
  2. Вплив концентрації хімічно активних речовин на мастильну дію та стан поверхневих шарів трибосполук

Перелік наукових праць

Є автором 75 наукових праць.

Перелік наукових праць за останні роки

1. Захарченко А.В. Влияние состояния поверхностных слоёв, образуемых присадками на поверхностях трения, на характер деформации материалов сопряжений. Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: Зб. наук. пр. Серія: «Проблеми механічного приводу». – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. - № 34 (1143). – С. 41-48. – 8 с. Фахове видання.

2. Захарченко А.В. Влияние концентрации химически активных веществ на смазочное действие и состояние поверхностных слоёв трибосопряжений. Пр. 5 Міжнар. наук. конф. «Матеріали для роботи в екстремальних умовах 2015» [Електрон. ресурс]. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 277-280. – 4 с.

3. Захарченко А.В. Статистическая обработка экспериментальных исследований смазочного действия трансмиссионных масел и состояния поверхностных слоёв трибосопряжений. Технічна творчість: Зб. наук. пр. – Хмельницький: ХНУ. – 2016. - № 1. – С. 142-146. – 5 с. Фахове видання.

4. Захарченко А.В. Влияние концентрации химически активных веществ на структурную однородность поверхностных слоёв трибосопряжений: объекты, средства и методы исследований. Пр. 14 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра» [Електрон. ресурс]. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 486-506. – 20 с.

5. Захарченко А.В. Методи і засоби дослідження вторинних структур трибоспряжень. Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Частина 2 – К: Університет «Україна». – С. 312-313.

6. Захарченко А.В. Методи і засоби дослідження структурної однорідності поверхневих шарів трибоспряжень. Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Частина 2. – К: Університет «Україна». – С. 314-315

7. Захарченко А.В. Методы исследования и контроля поверхностных слоёв трибосопряжений. Пр. 5 Міжнар. наук. конф. «High Mat Tech 2015» [Електрон. ресурс]. – К.: НАНУ, 2015. – С. 252.

8. Захарченко А.В. Методы исследования физико-механических свойств материалов трибосопряжений. Пр. Міжнародної науково-технічної конференції та виставки «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу». – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – С. 48-50. – 2 с.

9. Захарченко А.В. Методы исследования и контроля поверхностных слоёв трибосопряжений. Тези доповідей конференції «Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем». – К.: ІМФ НАНУ, 2016. – С. 143. – 1 с.

10. Захарченко А.В. Планування і організація активного експерименту для дослідження та контролю поверхневих шарів трибоспряжень. Пр. 9 Міжнародної конференції студентів та аспірантів «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів» [Електрон. ресурс]. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 98-101. – 4 с.

11. Захарченко А.В. Статистичний аналіз стану поверхневих шарів трибо спряжень. Пр. 9 Міжнародної конференції студентів та аспірантів «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів» [Електрон. ресурс]. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 98-101. – 4 с.

12. Захарченко А.В. Методы исследования и контроля микромеханических свойств поверхностных слоїв. Тр. 5 Международной Самсоновской конференции «Материаловедение тугоплавких соединений и композитов». – К.: ИПМ НАНУ, 2016. – С. 168. – 1 с.

13. Захарченко А.В. Повышение ресурса трибосопряжений модифицированием поверхностных слоїв. Пр. 1 Міжнародної науково-практичної конференції «Системи розробки та постановки продукції на виробництво». – Суми: СДУ, 2016. – С. 140-141.

14. Захарченко А.В. Мониторинг состояния поверхностных слоёв трибосопряжений. Пр. 8 Міжнародної науково-технічної конференції «Нові матеріали і технології в машинобудуванні». – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 55-56. – 2 с.

15. Захарченко А.В. Особливості статистичного аналізу експериментальних досліджень мастильної дії трансмісійних олив і стану поверхневих шарів трибоспряжень. Пр. 19 Наукової конференції Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – С. 178-180. – 2 с.

16. Захарченко А.В. Коефіцієнт тертя в трибосполученнях як головний параметр процесу. Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Збірник наукових праць. Тем. вип. «Проблеми механічного приводу». – Харків: НТУ „ХПІ”, 2009. - № 19. – С. 58-68. Фахове видання.

17. Захарченко А.В. Температурный критерий в трибосопряжениях как характеристика параметров процесса. Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Збірник наукових праць. Тем. вип. «Проблеми механічного приводу». – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - № 28. – С. 53-63. Фахове видання.

18. Захарченко А.В. Толщина смазочного слоя в трибосопряжениях как характеристика параметров процесса. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тем. вип. «Проблеми механічного приводу». – Х.: НТУ «ХПІ». – 2012. - № 36. – С. 59-67. Фахове видання.

19. Захарченко А.В., Тітенко Я.А. Терморегулятор системи водяного охолодження двигуна внутрішнього згоряння. Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Ч. 3 – К: Університет «Україна». – С. 304-305. – С. 370.

20. Захарченко А.В., Тітенко Я.А. Система передпускової підготовки автомобіля на основі теплового акумулятора фазового переходу. Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Ч. 3. – К.: Університет «Україна». – С. 306-307. – С. 370

21. Захарченко А.В. Механические свойства и структура тонких поверхностных слоёв трибосопряжений, образуемых присадками на поверхностях трения. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових прац. Тем. вип. «Проблеми механічного приводу». – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 132-138. Фахове видання.

22. Захарченко А.В. Актуальність оцінки мікромеханічних властивостей тонких поверхневих шарів трибо спряжень. Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Ч. 3 – К.: Університет «Україна». – С. 278-279. – С. 370.

23. Захарченко А.В. Трибологические представления о механизмах противоизносного и антифрикционного действия пакетов присадок к техническим маслам. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тем. вип. «Проблеми механічного приводу». – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. - № 41. – С. 31-44. Фахове видання.

Кiлькiсть переглядiв: 233

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.