Підписатися на RSS

Шаповал Володимир Володимирович

/Files/images/Shapoval.png Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Загальний стаж роботи – 44 роки,

педагогічний стаж – 19 років

Біографія

Народився 16 квітня 1955 року в Карелії.

Військове звання - полковник запасу.

Освіта

У 1978 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю "Будівельні і дорожні машини та устаткування", отримавши кваліфікацію інженера-механіка (диплом з відзнакою В-1 № 535600).

У 1983 році закінчив аспірантуру на кафедрі технічної механіки Київського політехнічного інституту.

У 2016 році закінчив ВМУРоЛ "Україна" за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство", отримавши кваліфікацію інженера з автомобільного транспорту.

Досвід роботи

1984-1986 - науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів НАН України;

1986-1989 - старший викладач кафедри танків Київського вищого танкового інженерного училища;

1989-2000 - старший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів НАН України;

2000-2001 - начальник управління забезпечення роботи Міністра екології та природних ресурсів України;

2001-2004 - начальник адміністративного управління Державної екологічної інспекції України;

З 2004 року - доцент кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки Університету "Україна";

З 2010 року - доцент кафедри військової підготовки НУДПС України (за сумісництвом).

Відомості про захист дисертацій

Кандидат технічних наук з 1984 року. Дисертацію за спеціальністю 05.02.02 - Машинознавство і деталі машин на тему "Обмеження навантажень у багатодвигуневих приводах важких машин" захистив на засіданні спеціалізованої вченої ради (К 068.14.15) Київського політехнічного інституту (диплом ТН № 076085).

Підвищення кваліфікації

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 22-24 листопада 2012 року, м. Київ.

Викладає дисципліни

1. Правила та безпека дорожнього руху (15 год.)
2. Автомобільні двигуни (30 год.)
3. Системи управління якістю
4. Рециклінг автотранспортних засобів
5. Організація автосервісу

З метою забезпечення навчального процесу опубліковано навчально-методичний посібник «Геометричне формування властивостей автомобілів». Здійснює наукове керівництво курсовими роботами й дипломними проектами студентів.

Галузь наукових інтересів

1. Безпека дорожнього руху
2. Будова й експлуатація бронетанкової техніки і озброєння

Перелік наукових і навчально-методичних праць за останні роки

1. Брускова Д.-М.Я., Косенко В.А., Шаповал В.В., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В., Габ А.І., Хионг Л.Т.М. Нанопорошки на основі вольфраму: хіміко-металургійний метод одержання та фізико-хімічні властивості. - Металургія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя, ЗДІА, 2015. – Вип. №1 (33). – С. 55-59.

2. Малишев В.В.,Кущевська Н.Ф., Шаповал В.В. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни "Автомобільні двигуни". - К.: Університет «Україна», 2016.

3. Вдосконалення системи заходів для упередження дорожньо-транспортних пригод / XIII Всеукр. наук. конф. молодих вчених "Молодь: освіта, наука, духовність». - К., 2016.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

Автор 45 наукових праць.

№ з/п

Назва роботи

Характер роботи Вихідні дані

Обсяг (стор.)

Співавтори

І. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації
1 Переходные процессы в многодвигательных приводах тяжелых машин Тези доповіді Материалы ІІ Всесоюзного съезда по теории машин и механизмов. – Москва, ВНИИМЕТМАШ, 1982. – С. 185-186. Одесский политехнический институт, 12-14 сентября 1982 года 2
2 О некоторых причинах перегрузки многодвигательных приводов тяжелых конвейеров Стаття Технология и автоматизация машиностроения. – Респ. межвед. науч.-техн. сб., 1983. – вып. 32. – С. 107-109. Фахове видання 3
3 Устройство для натяжения лентоконвейера Авт. свидет. № 1089012 от 07.01.83, В65С23/44, 621.867.17 Иванченко Ф.К., Дудко В.Ф.
4 Динамика привода с гибкой технологической связью Стаття Препринт / Гос. респ. науч.-техн. библ. УкрНИИНТИ Госплана УССР. – Реф. в библ. указ. ВИНИТИ «Депонированные рукописи», 1984, № 492 (УК-Д84), с.6.
5 Переходные процессы в упругих электромеханических системах многодвигательных электроприводов Стаття Препринт / Гос. респ. науч.-техн. библ. УкрНИИНТИ Госплана УССР. – Реф. в библ. указ. ВИНИТИ «Депонированные рукописи», 1984, № 673 (УК-Д84), с.5.
6 Исследование математических моделей машин с индивидуальными приводами Стаття Теория машин металлургического и горного оборудования. – Свердловск. Изд. УПИ, межвуз. сб. – 1984. – вып.8. – С. 78-84. Фахове видання 7/5 Иванченко Ф.К., Красношапка В.А.
ІІ. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації
7 Исследование динамических загрузок в многодвигательных приводах тяжелых конвейеров Стаття Подъемно-транспортное оборудование. Респ. межвед. науч.-техн. сб. – 1984. – вып.15. – С. 62-65. Фахове видання 4/3 Иванченко Ф.К., Дудко В.Ф.
8 Динамические процессы в двухдвигательных приводах Стаття Динамика и прочность тяжелых машин. – Днепропетровск, ДГУ, 1985. – С. 71-73. Фахове видання 3/2 Иванченко Ф.К., Красношапка В.А.
9 Особенности ультразвуковой обработки высокопрочной керамики на основе нитрида Тези доповіді Конференция молодых ученых. – Москва, п/я А-1877, 24.04.85 Ивженко В.В.
10 Применение силоновой керамики для деталей двигателей внутреннего сгорания Тези доповіді Конференция молодых ученых. – Москва, п/я А-1877, 24.04.85 Назаров В.Г.
11 Особенности многодвигательных приводов и их классификация Стаття Теория машин металлургического и горного оборудования. – Свердловск. Изд. УПИ, межвуз. сб., вып.10. – 1986. – С. 58-62. Фахове видання 5/4 Иванченко Ф.К.
12 Динамическое рассогласование скоростей вращения рабочих звеньев в несимметричных приводных линиях Стаття В монографии Иванченко Ф.К. «Механика приводов технологических машин». – Киев: Вища школа, 1986. – С. 100-104. Фахове видання 5
13 Переходные процессы в приводах с гибкими технологическими связями Стаття В монографии Иванченко Ф.К. «Механика приводов технологических машин». – Киев: Вища школа, 1986. – С. 117-123. Фахове видання 7
14 Описание заявки на изобретение Авт. свидет. № 251765 от 01.04.87 Кислый П.С., Ивженко В.В.
15 Пути снижения энерго-емкости процессов разрушения горных пород Стаття Респ. сб. «Горные, строительные, дорожные и мелиоративные машины». – Киев, 1990. – вып. 44. – С.67-70. Фахове видання 4/3 Доброскокин А.И., Головань В.П.
16 Закономерности изменения процессов разрушения крепких горных пород Стаття Респ. сб. «Горные, строительные, дорожные и мелиоративные машины». – Киев, 1991. – вып. 45. – С. 34-38. Фахове видання 5/4 Кособродов Ю.А.
17 Буровой резец РБ-141 для эффективного разрушения крепких горных пород Стаття Синтетические сверхтвердые материалы в геолого-разведочном бурении. – Сб. науч. тр. ИСМ НАН Украины. – Киев, 1991. – С.106-109. Фахове видання 4/3 Доброскокин А.И.
18 Англо-русский словарь технических терминов по горному породоразрушающему инструменту Институт сверхтвердых материалов НАН Украины. – Киев, 1991. – 200 с. 200/ 150 Крахмальная О.В.
19 Концепція міжнародної регіональної конференції для країн Східної Європи та Центральної Азії Тези доповіді «Розвиток інформаційного суспільства від стратегії до дії». – Інститут інформаційного суспільства. – Київ, 2004 Душко Т.В.
20 Офіційний екологічний вебсайт столиці України Журнал українсько-американської програми «Партнерство громад». «Аспекти самоврядування». – Київ, 2005 Душко Т.В.
21 Експлуатація дизельного двигуна в зимових умовах Тези доповіді Восьма Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2011 Сіроштан І.М.
22 Водень – паливо майбутнього Тези доповіді Восьма Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2011 Тимощук А.П.
23 Оперативний контроль якості автомобільних палив у дорожніх експлуатаційних умовах Стаття Вісник Університету «Україна». Серія «Сучасні інженерні технології». – Київ, 2011. - № 1. – С.134-138 5/3 Олефір О.І., Олефір А.О.
24 Дизельне біопаливо Тези доповіді Дев’ята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2012 Яшин О.О.
25 Керування автомобілем у складних дорожніх умовах Тези доповіді Дев’ята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2012 Навроцький А.В.
26 Композиційні волоконно зміцнені захисні конструкції в умовах ударної взаємодії Стаття Київ: Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – 2012. - № 2 (26). – С.12-20. Фахове видання 9/5 Астанін В.В., Олефір О.І., Щегель Г.О.
27 Використання біопалива для живлення двигунів автотранспортних засобів Тези доповіді Десята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2013 Давиденко С.О.
28 Технологія ремонту напівавтоматичного зчеплення автотранспортних засобів Тези доповіді Десята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2013 Коробчинський А.Ю.
29 Тенденції розвитку спеціальних автомобілів для гасіння пожеж Стаття Вісник Університету «Україна». Серія «Сучасні інженерні технології». – Київ, 2013. - № 1. – С. 171-178 8
30 Комплексна оцінка стану покриттів автомобільних доріг Стаття Вісник Університету «Україна». Серія «Сучасні інженерні технології». – Київ. – 2013. - № 1. – С. 179-186 8/6 Олефір О.І., Щегель Г.О.
31 Підвищення рівня захищеності пожежних автомобілів локальним бронюванням Стаття Київ: Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2013. - № 2 (28). – С. 62-64. Фахове видання 3
32 Полігонні дослідження спричинених пожежею і вибухом ударних пошкоджень Стаття Київ: Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2013. - № 2 (28). – С. 122-126. Фахове видання 5/3 Астанін В.В., Олефір О.І., Щегель Г.О.
33 Контроль якості палив пожежних автомобілів у дорожніх експлуатаційних умовах Стаття Київ: Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2014. - № 2 (30). – С. 65-69. Фахове видання 5
34 Нанопорошки на основі вольфраму: хіміко-металургійний метод одержання та фізико-хімічні властивості Стаття Запоріжжя: Металургія. – 2015, - № 1 (33). – С. 5-11. Фахове видання 6/3 Малишев В.В., Брускова Д.-М.Я., Кущевська Н.Ф.
35 Створення нанопорошків феромагнетиків різного призначення Стаття Запоріжжя: Металургія. – 2015. - № 2 (34). – С. 63-67. Фахове видання 5/3 Малишев В.В.
36 Захищеність пожежних автомобілів локальним бронюванням Тези доповіді Одинадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2014 Астапов І.М.
37 Використання паливного етанолу для живлення двигунів автотранспортних засобів Тези доповіді Одинадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2014 Притуленко А.М.
ІІІ. Навчально–методичні праці
38 Курсовое проектирование Учебно-методическое пособие. – Киев. Киевское высшее танковое инженерное училище, 1987. – 106 с. 106/75 Смирнов В.В.
39 Проверка должностными лицами состояния бронетанкового вооружения и техники Учебно-методическое пособие. – Киев. Киевское высшее танковое инженерное училище, 1988. – 98 с. 98/60 Смирнов В.В., Ким С.Б.
40 Геометричне формування властивостей автомобілів Навчально-методичний посібник. – Київ: Університет «Україна», 2012. – 20 с. 20/14 Дубинець О.І., Олефір О.І.
Кiлькiсть переглядiв: 142

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.