Підписатися на RSS

Дударець Володимир Миколайович

/Files/images/ДударецьВМ.jpg Кафедра дизайну

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: кандидат архітектури

Вчене звання: доцент

Досвід роботи:

Почесні звання і відзнаки:

Член Національної спілки архітекторів України

Біографія

Народився 28 листопада 1950 року.

Освіта

Відомості про захист дисертацій

27 червня 2000 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Академії образотворчого мистецтва і архітектури захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури на тему «Композиційні принципи формування міських садів України» за спеціальністю 18.00.01 – Т еорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури.

Викладає дисципліни

Галузь наукових інтересів

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Вихідні дані Співавтори
1 Праздничное световое оформление городов підручник К.: Будівельник, 1978. – 172 с. Гапонов С.І., Щербина Г.А. Широка А.О., Довгич О.І., Федосєєв О.А
2 Формальні композиції стаття Збірник УАМ. – Вип. №31993. – С. 16-18. Фахове видання
3 Качанівка потребує допомоги стаття Українська культура. - №6. – 1996. – С. 21-25.
4 Окраса буття. (Українське садове мистецтво) стаття Українська культура. - № 8-9. – 1997. – С. 34-35.
5 Монастирські сади стаття Українська культура. - №10-11. – 1997. – С. 34-35.
6 Традиції садового мистецтва стаття Збірник НАОМА. – Вип. 6, 1999. – С. 114-121. Фахове видання
7 Сади Київської Русі стаття Збірник НАОМА. – Вип.6. – 2000. – С. 124-131. Фахове видання
8 Особливості формування міських садів стаття Сучасні проблеми архітектури та містобудування К.: КНУБА. – Вип.7.– 2000. –С. 41-48. Фахове видання
9 Сучасні композиції міських садів стаття Міжвідомчий науково-технічний збірник. Містобудування. - №47. – 2000. – С. 146-156. Фахове видання
10 Садово-паркове мистецтво України стаття Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - №3. – 2001. – С. 59-67. Фахове видання
11 Час як категорія ландшафтної композиції стаття Вісник ДАКККіМ. – 2002. – С. 143-158. Фахове видання
12 Парк Олександрія стаття Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури ДАКККіМ, 2003. – С. 232-238. Фахове видання Пузирний В.І.
13 Романтизм в ландшафтному мистецтві стаття Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури ДАКККіМ, 2003. – С. 144-160. Фахове видання
14 Прекрасне веде нас через усі мости стаття Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури ДАКККіМ, 2003. – С. 143-151. Фахове видання
15 Природно-екологічні сади та їх особливості стаття Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва. - №2. – 2009. – С. 141-147. Фахове видання
16 Мистецтво садово- паркових композицій стаття Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва. - №3. – 2009. – С. 59-67. Фахове видання
17 Особливості ландшафтного дизайну листяних садів стаття Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури ДАКККіМ. –Вип. ХХ111. – 2009. – С. 331-338. Фахове видання
18 Синтез садово-паркової архітектури і містобудування лівобережної України стаття Культура України Збірник наукових праць. – Вип.. 28. – 2009. – С. 135-146. Фахове видання
19 Ландшафтний дизайн японських садів стаття Мистецтвознавчі записки ДАКККіМ. – Вип. 16. – 2009. – С. 147-153. Фахове видання
20 Природні компоненти в ландшафтному проектуванні стаття Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва. - №16. – 2009. – С. 43-49. Фахове видання
21 Стильові особливості в ландшафтному дизайні стаття Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва. - №17. – 2009. – С. 38-36. Фахове видання
22 Принципи ландшафтної організації сучасного скверу стаття Вісник КНУКіМ серія мистецтвознавство, випуск. - №20. – 2009. – С. 49-57. Фахове видання
23 Сільські ландшафти принципи їх організації та формування стаття Вісник КНУКіМ серія мистецтвознавство, випуск. - №21. – 2009. – С. 36-43. Фахове видання
24 Роль природних факторів в ландшафтному проектуванні стаття Мистецтвознавчі записки ДАКККіМ. – Вип. 17, 2010. – С. 130-137. Фахове видання
25 Типологічні особливості парків України стаття Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури ДАКККіМ. – Вип. ХХІУ. – 2010. – С. 250-256. Фахове видання
26 Ланшафта архітектура і морфологія стаття Культура України : Збірник наукових праць, випуск ЗО. – 2010. – С. 107-113. Фахове видання
27 Семантика садів і парків України стаття Культура України Збірник наукових праць. – Вип. 31. – 2011. – С. 115-126. Фахове видання
28 Особливості використання школи Українського бароко в дизайні та архітектурі стаття Проблеми державного будівництва в Україні КМУ. – Вип. №19. – 2011. – С. 201-204. Фахове видання
29 Кам'янисті сади та принципи їх формування в дизайні стаття Культура України Збірник наукових праць. – Вип. 33. – 2011. – С. 197-204. Фахове видання
30 Особливості використання води і каміння в ландшафтному дизайні стаття Мистецтвознавчі записки // Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2011. – С. 227-232. Фахове видання
31 Морфологія та ландшафтне мистецтво стаття Питання культурології Збірник наук. праць КНУКіМ. – Вип. 26. – 2010. – С. 194-200. Фахове видання
32 Шляхи збереження старовинних парків України стаття Вісник КНУКіМ серія: мистецтвознавство. – Вип. 23. – 2010. – С. 68-72
33 Організація ландшафтного дизайну дендросадів і парків України стаття Актуальні питання культурології РДГУ. – Вип. 8. – Том ІІ. – 2010. – С. 226-231. Фахове видання Смоляр О. В.
34 Історичні витоки дизайну та його сучасна характеристика стаття Наукові записки КНУКіМ. – Вип. 11. – 2010. – С. 220-227. Фахове видання
35 Типи кам’янистих садів Сходу та принципи їх формування стаття Львівський інститут народознавства НАН України. – Випуск 3. – 2011. – С. 509-516. Фахове видання Смоляр О. В.
36 Алупкінський палацо-парковий комплекс як зразок ландшафтного дизайну стаття Вісник серія: мистецтвознавство КНУКіМ. – Вип. 22. – 2010. – С. 57-63. Фахове видання
37 Композиційні засоби створення сучасних майданчиків відпочинку в дизайні стаття Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство. – К., 2012. – Вип. 26. – С. 67-72. Фахове видання
38 Композиційні прийоми дизайну у створенні сучасних майданчиків відпочинку стаття Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. НАКККіМ. – К., 2012. – Вип. 21. – С. 114-119. Фахове видання
39 Особливості використання води в садово-парковому мистецтві стаття Культура України : зб. наук. пр. – Х.: ХДАК, 2012. - № 37. – С. 134-139. Фахове видання
40 Особливості садового мистецтва Київської держави стаття Культура і мистецтва у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2012. – Вип. 13. – С. 239-248. Фахове видання
41 Фактори формування середовища ландшафтного дизайну (на прикладі Замкової гори в м. Київ стаття Вісник ХДАДМ. – Х., 2012. - № 1. – С. 22-26. Фахове видання
42 Мистецтво міських садів у ландшафтному дизайні монографія ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. – 158 с.
43 Формування та організація малого саду навчальний посібник ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. – 56 с.
44 Особливості інтерпретації просторової форми в мистецтві та дизайні тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: Тези доп. XV міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ – 18-19 листопада 2015 р.). – К.: Ун-т «Україна», 2015. – С. 509-512. Фахове видання
45 Ландшафтна організація монастирських дворів тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. м. Київ, 12-14 квітня 2016р. у ІІ част. – Ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2016. – С.344-346. Фахове видання Алєксєєнко Ю.С.
Кiлькiсть переглядiв: 256

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.