Підписатися на RSS

Інформація про заклад

Інженерно – технологічний інститут (ІТІ) створено наказом Президента Університету «Україна» від 1 жовтня 2008 року № 118 реорганізацією факультету інженерних технологій. У 2012-2013 навчальному році Інститут у своїй діяльності керувався чинним законодавством, Статутом Університету, нормативними актами, наказами і розпорядженнями Президента Університету. Інститут діє на підставі Положення про інститут. Робота інституту здійснюється за планом на навчальний рік. Кафедри, деканат працюють на підставі цього Положення і згідно з планами роботи інституту, кафедр та організаційно-виховної роботи. Для вирішення поточних питань організації навчального процесу і наукової роботи в інституті функціонують Вчена рада і Методична рада, які працюють за затвердженими планами.

Упродовж 2012/2013 навчального року в ІТІ були здійснені такі організаційні заходи щодо подальшого становлення та розвитку Інституту:

  • проведено Загальні збори трудового колективу Інституту з обговоренням підсумків роботи за 2011-2012 навчальний рік та завдань на 2012-2013 навчальний рік;
  • проведено 5 засідань Вченої ради, на яких обговорювались питання підготовки до навчального року, видруку навчально-методичної та наукової літератури, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, проведення та участі в наукових конференціях, планів наукової роботи та підвищення кваліфікації; заслуховувались звіти аспірантів та здобувачів кафедр та звіти про виконання науково-дослідних проектів;
  • 16 виробничих нарад та засідань адміністративної ради, на яких обговорювались поточні питання діяльності інституту, результати зимової та літньої сесій, стану заборгованості студентів за навчання та відвідування ними занять, профорієнтаційної роботи.

Загальні збори, засідання Вченої ради, виробничі наради, адміністративні ради проводились згідно з регламентом роботи ІТІ.

Навчально-виховна та наукова робота і міжнародне співробітництво координувалось відповідними відділами під керівництвом заступника директора Щирської О.В. і керівника організації наукової роботи та міжнародного співробітництва Лукашенко Т.Ф. відповідно.

Відповідно до чисельності студентів було здійснено приведення у відповідність чисельного стану професорсько-викладацького та адміністративного складу Інституту.

До складу інституту входять 4 випускові кафедри:

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" на 3 спеціальностях - "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів", "Виробництво харчової продукції", "Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів", за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр” – на 5 – «Автомобілі та автомобільне господарство», «Дизайн», «Електронні прилади та пристрої», «Технологія харчування», «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

Навчання студентів за спеціальністю 8.091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» здійснювалось у рамках спеціалізації «Сучасні нанотехнології».

В інституті діють навчально-науково-виробничі комплекси (з Київським індустріальним технікумом, із Івано-Франківським комерційним технікумом, із Коледжем ресторанного господарства (м. Київ), із Житомирським комерційним технікумом, із Івано-Франківським вищим професійним училищем готельного сервісу і туризму, з Львівським бізнес-коледжем, із Науково-навчальним центром професійно-технічної освіти АПН України).

Кiлькiсть переглядiв: 2252

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.